Tag: Giới thiệu về Sầm Sơn

Có thể bạn bạn chưa biết về Sầm Sơn

Có thể bạn bạn chưa biết về Sầm Sơn

Thiên nhiên đã ưu ái cho Sầm Sơn một bãi biển kỳ thú, nên thơ cùng với nhiều tích sử – một tài sản vô giá của Sầm Sơn từ ngàn xưa để lại. Trong lần về thăm và làm việc với tỉnh Thanh Hoá (ngày 17 – 19 tháng […]